Naar forse uitbreiding Vlaamse Sociale Bescherming in 2019

Naar forse uitbreiding Vlaamse Sociale Bescherming in 2019

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), de Vlaamse laag bovenop de bestaande federale sociale zekerheid, wordt in 2019 uitgebreid. Vanaf dan zullen ook de woonzorgcentra en de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen (bv. rolstoelen en elektrische scooters) onder het VSB vallen. Bedoeling is dat er nog meer uitbreidingen volgen. En finaal zullen alle Vlamingen die zorg nodig hebben een zogeheten ‘Vlaams zorgbudget’ krijgen waarmee ze zelf hun zorg kunnen organiseren. Dat staat in de plannen van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) die zijn goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het mag misschien zo niet heten, maar Vlaanderen timmert met de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) verder aan een eigen sociale zekerheid. Iedere Vlaming ouder dan 25 betaalt via zijn zorgkas elk jaar een zorgbijdrage van 50 euro (of 25 euro). In ruil kan men zo rekenen op sociale bescherming. De bijhorende tegemoetkomingen krijgen een nieuwe naam: Vlaams zorgbudget. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zorgverzekering. Door die verzekering kunnen zwaar zorgbehoevenden een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro krijgen in hun niet-medische kosten. Verder valt ook het basisondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap onder het VSB. En ook de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) – de premie voor 65-plussers die in 2017 naar Vlaanderen is gekomen – valt al onder de Vlaamse Sociale Bescherming.

In 2019 wordt de volgende stap gezet. Dan komen de mobiliteitshulpmiddelen (bv. rolstoelen en elektrische scooters) en de woonzorgcentra opgenomen in de Vlaamse Sociale Bescherming. In een latere fase volgen ook de gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, initiatieven beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen, centra geestelijke gezondheidszorg en revalidatie.

Bedoeling is om op termijn te evolueren naar een geïntegeerd Vlaams zorgbudget. Er moet één wetenschappelijk instrument komen dat de zorg- en ondersteuningsnood van iemand in kaart brengt. Op basis daarvan krijgt de zorgbehoevende een ‘zorgticket’ en een budget. Met dat budget zal men dan zijn/haar zorg zelf kunnen organiseren. Heel die operatie moet gepaard gaan met een drastische vereenvoudiging en automatisering. Op die manier moet de Vlaamse zorg “eenvoudiger, transparanter en toegankelijker worden”, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

bron: Belga