Kleinere genderkloof levert economie miljarden op

Genderkloof
AFP / D. Sarkar

Door de genderkloof op de werkvloer met 25% te verkleinen tegen 2025, krijgt de wereldwijde economie een boost en zullen de belastinginkomsten stijgen. Dat schrijft de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de Verenigde Naties in een rapport.

Volgens het VN-orgaan is het voor vrouwen een pak lastiger om werk te vinden dan voor mannen. In 2017 lag de wereldwijde participatiegraad rond 49%, bijna 27 procentpunten lager dan bij mannen. De helft van de vrouwen werkt niet, terwijl 58% dat wel wil. De ILO vreest de cijfers in 2018 niet veel beter zullen zijn.

Toch loont het volgens de organisatie de moeite om vrouwen toegang te geven tot de arbeidsmarkt, niet alleen voor de vrouwen zelf, maar ook voor de economie wereldwijd. De globale belastinginkomsten zouden kunnen stijgen met 1,5 triljoen dollar. Vooral Noord-Afrika, de Arabische landen en Zuid-Azië zouden er voordeel uit kunnen halen aangezien de kloof in die landen het grootst is.

Rollen herdefiniëren

“We moeten eerst de hindernissen wegnemen voor vrouwen die graag tot de arbeidsmarkt willen toetreden en vervolgens ook de barrières aanpakken waar ze tegenaan lopen als ze eenmaal werk hebben”, verklaart Deborah Greenfield, plaatsvervangend ILO-directeur voor Beleid.

De ILO wijst er ook op dat het noodzakelijk is om “de rollen te herdefiniëren” op de werkvloer. “De klassieke rolverdeling voor mannen en vrouwen moeten eruit, zowel op het werk als in de samenleving. Veel te vaak vinden sommige mensen dat het ‘onacceptabel’ is voor vrouwen om betaald werk te hebben” zegt Steven Tobin, hoofdauteur van het rapport.