Samusocial – Reeds zitpenningen uitgekeerd in 2006

Samusocial - Reeds zitpenningen uitgekeerd in 2006

Reeds in 2006 werden zitpenningen uitgekeerd aan bestuurders van de daklozenorganisatie Samusocial. De regeringscommissarissen hebben dat vernomen na het opmaken van hun rapport aan de regering. Dat verklaarden Tina Martens en Sandrine Cnapelinckx woensdag tijdens een hoorzitting in het Brussels Parlement. Het toekennen van zitpenningen werd pas begin 2014 door de algemene vergadering van de vzw voorzien. De twee commissarissen waren samen met de bevoegde regeringsleden, minister-president Rudi Vervoort (PS), Pascal Smet (sp.a) en Céline Fremault (cdH) uitgenodigd in de commissie Sociale Zaken over het dossier van de zitpenningen bij Samusocial. De vergadering kan gezien worden als een generale repetitie voor de parlementaire onderzoekscommissie die normaal gezien vrijdag zal worden opgericht door de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (het Brussels parlement dat zetelt over bicommunautaire aangelegenheden).

De krachtlijnen van het rapport van de regeringscommissarissen raakten vorige week reeds bekend. Zo zijn er geen uitnodigingen, verslagen of sporen van vergaderingen van het bureau te vinden. De maandelijkse bedragen van zitpenningen zijn bijna identiek zodat het forfaitaire bedragen lijken te zijn, stellen de regeringscommissarissen. De zitpenningen zouden bovendien betaald zijn met niet-toegewezen giften.

Vanuit de oppositie kwam er heel wat kritiek op de regering, die te laks zou opgetreden hebben en weinig daadkracht aan de dag gelegd hebben. Hoe kan het College – zoals de regering heet binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – dat dergelijke belangrijke subsidies toekent instemmen met zo weinig controle? Waarom is er zo lang gewacht om op te treden terwijl er al jaren signalen waren dat er iets schortte aan het beheer van Samusocial?

Verschillende parlementsleden, zoals Alain Maron (Ecolo), wilden weten hoe het mogelijk is dat er blijkbaar reeds zitpenningen werden uitgekeerd voordat dat door de algemene vergadering van Samusocial in 2014 mogelijk was gemaakt?

bron: Belga