Onderzoekscommissie aanslagen – Leden onderzoekscommissie gaan aanbevelingen samen in wetsvoorstellen gieten

Onderzoekscommissie aanslagen - Leden onderzoekscommissie gaan aanbevelingen samen in wetsvoorstellen gieten

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart heeft vanochtend finaal groen licht gegeven aan het 565 pagina’s tellende rapport over de Belgische Veiligheidsarchitectuur. Het was daarvoor nog wachten op de vertaling van de laatste aanpassingen. De leden van de commissie zijn nu van plan om hun aanbevelingen sámen in wetsvoorstellen te gieten. De onderzoekscommissie wil “zelf de regie op zich nemen” van de uitvoering, verduidelijkt voorzitter Patrick Dewael. Voor de aanbevelingen die via wetgevend werk moeten worden omgezet, zullen ze samen wetsvoorstellen indienen. Gezien de zowat kamerbrede consensus zouden die nadien dus zonder problemen groen licht moeten krijgen.

Via een tabel met alle aanbevelingen zal de onderzoekscommissie eerst uitklaren welke voorstellen inderdaad via de Kamer moeten passeren. Ongetwijfeld zijn er immers ook veel aanbevelingen die kunnen worden uitgerold via koninklijk of ministerieel besluit, interne richtlijnen of werkafspraken binnen de betrokken diensten.

De onderzoekscommissie blijft ook van plan om te vervellen in een opvolgingscommissie. Die zal waken over de uitvoering van de aanbevelingen door het parlement, de regering en de diensten, net zoals dat eerder gebeurde in de opvolgingscommissie seksueel misbruik. Nu het rapport over de Belgische Veiligheidsarchitectuur finaal is afgeklopt, zou het trouwens snel op de website van de Kamer moeten verschijnen. De grote lijnen van het akkoord zijn vorige week al voorgesteld.

bron: Belga