Kritiek op Franckens aanpak proceduremisbruik

Kritiek op Franckens aanpak proceduremisbruik

“Theo Francken schiet met een kanon op een mug in zijn aanpak van proceduremisbruik in vreemdelingenzaken.” Dat vindt de oppositie, die benadrukt dat het slechts om twintig gevallen in de afgelopen zes jaar gaat. Het wetsontwerp zal pas ten vroegste volgende week gestemd worden in de Kamercommissie. De federale regering wil paal en perk stellen aan advocaten – “veelal pro deo” – die blijven procederen in asielprocedures. “Het gaat om herhaalde nieuwe aanvragen zonder nieuwe elementen, het copypasten van dossiers, zonder rekening te houden met weigeringsargumenten uit eerdere beslissingen”, duidt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vindt dat een advocaat te veel beroepen indient, moet die verzuchting in een aparte zitting worden uitgeklaard. Voor Francken moet die klacht in dezelfde zitting kunnen worden behandeld, “want de Raad heeft al vijfduizend dossiers achterstand”. De staatssecretaris wil de advocaat zelf tot de orde kunnen roepen in plaats van de vreemdeling, die de opgelegde geldboete vaak toch niet kan betalen.

Volgens onder meer Monica De Coninck van sp.a gaat het om windowdressing. “Er zijn immers nog maar twintig gevallen geweest”, voert het Kamerlid aan. “Bovendien blijkt uit onze hoorzitting met de Orde van Vlaamse Balies dat deze maatregel mogelijk ongrondwettelijk is. U schiet hier duidelijk met een kanon op een mug.” Dat er nog maar zo weinig procedures zijn gevoerd is volgens Francken een gevolg van de grote achterstand en werkdruk bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

PVDA gaat nog een stap verder en noemt het initiatief ronduit racistisch. “Ik weet nog steeds niet of het racisme bij u een persoonlijke overtuiging is of een electorale strategie”, zegt Marco Van Hees.B Omdat er enkele amendementen zijn ingediend op het wetsontwerp wordt de stemming uitgesteld tot volgende week.

bron: Belga