Franse gemeenschap heeft aanbevelingen voor brexit-onderhandelingen klaar

Een bijzondere brexit-werkgroep die de Franse gemeenschap heeft opgericht, heeft maandag een twintigtal aanbevelingen voorgesteld voor de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over het Britse vertrek uit de EU. De bedoeling is om de belangen van de Franstaligen zo goed mogelijk te verdedigen. De werkgroep, die wordt voorgezeten door minister van Staat en voormalig Europees commissaris (1999-2004) Philippe Busquin, maakte een gedetailleerd overzicht van de impact van de Brexit op domeinen waarvoor de Franse gemeenschap bevoegd is.
Op begrotingsvlak krijgt de gemeenschapsregering de aanbeveling om een argumentatie te ontwikkelen om voor een ambitieuze Europese begroting post 2020 te pleiten. “De Brexit mag niet de aanleiding vormen om de Europese ambities terug te schroeven. Integendeel, dat zou een extreem negatief signaal zijn in een periode waarin de nood hoog is om het vertrouwen te herstellen”, staat in het rapport van de werkgroep-Busquin.

De ex-eurocommissaris onderstreept ook het belang van de samenwerking tussen het VK en de Franse gemeenschap voor onderzoek en ontwikkeling. Die samenwerking is nu al sterk en Londen heeft bovendien een grote invloed op de Europese onderzoekspolitiek. Daarom, vindt Busquin, moet het Verenigd Koninkrijk “als geassocieerd land in de Europese onderzoeksruimte gehouden worden”.

Busquin heeft ook aandacht voor de mobiliteit van de Franstalige studenten. Samen met Italië is Groot-Brittannië de op één na populairste bestemming van Franstalige jongeren die aan het programma Erasmus+ deelnemen, na Spanje. De werkgroep pleit er dan ook voor het VK ook na de Brexit aan Erasmus te laten deelnemen.
Het rapport-Busquin zal worden overgemaakt aan de andere regeringen van het land en aan de Europese Commissie. De werkgroep zal ook de onderhandelingen zelf volgen en eventueel nieuwe aanbevelingen formuleren.

bron: Belga