Raad van State annuleert kb over poolstation

De Raad van State heeft vrijdag een al eerder geschorst koninklijk besluit over de werking van het poolsecretariaat geannuleerd. Het kb moest het beheer van het Belgische poolstation op Antarctica afnemen van de Internationale Poolstichting (IPF) van poolreiziger Alain Hubert en toevertrouwen aan een openbare dienst of een derde die aangesteld zou worden via de wet op de openbare aanbestedingen. Het kb uit 2015 vormde één van de episodes in het juridische gevecht dat de federale regering al jaren met de IPF van Hubert voert. De Raad van State had de tekst in september vorig jaar al geschorst. De IPF bedacht en bouwde de Prinses Elisabethbasis vooraleer die aan de overheid werd geschonken, op voorwaarde dat de IPF de verantwoordelijkheid zou behouden over het onderhoud en het beheer.
Om de juridische impasse te doorbreken, probeert staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA) volgens verscheidene persartikelen discrete onderhandelingen te voeren. Zo berichtte de krant l’Echo eind mei dat de Belgische staat bereid zou zijn om de basis helemaal over te nemen. De IPF zou in ruil het beheer van de basis toevertrouwd krijgen.

bron: Belga