“Subsidiebedragen tussen kinderopvanginitiatieven blijven sterk verschillen”

Subsidiebedragen tussen kinderopvanginitiatieven blijven sterk verschillen

Er blijven grote verschillen in de financiële ondersteuning van kinderopvanginitiatieven. Zo zijn er opvanginitiatieven die per plaats 57 euro per dag krijgen en initiatieven die geen enkele subsidie krijgen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Saeys dringt bij minister Vandeurzen aan op een “inhaaloperatie”. Het kinderopvangdecreet van 2012 stippelde het pad uit. Er kwam een grondige hertekening van de sector. De regels werden in grote mate voor iedereen gelijkgeschakeld en er werd ook beloofd om de financiering stapsgewijs gelijk te schakelen. Zo was er het engagement om de subsidiëring van initiatieven die werken met inkomensgerelateerde ouderbijdragen (IKG) gelijk te gaan subsidiëren.

Maar uit cijfers die Open Vld-parlementslid Freya Saeys heeft opgevraagd, blijkt er grote verschillen blijven. Zo blijven de vroegere erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven de hoogste subsidies krijgen. “Het gemiddelde subsidiebedrag per plaats per jaar is 12.564,2 euro of 57,11 euro per dag”, aldus Saeys.

Dat bedrag ligt nog altijd een stuk hoger dan de vroegere zelfstandige opvanginitiatieven die werken met IKG. Die krijgen omgerekend 37,78 euro per dag. Dat is al meer dan vroeger, maar er blijft dus nog een kloof. Voor een plaats bij een onthaalouder aangesloten bij een dienst gaat het zelfs maar om 19,76 euro per dag. En voor 15.583 plaatsen in de kinderopvang is er zelfs helemaal geen subsidie vanuit de overheid.

Saeys: “De bedragen lopen nog altijd zeer sterk uit elkaar. Vooral de vroegere zelfstandige initiatieven die werken aan inkomenstarief hebben het financieel zeer moeilijk. In 2015 werd voor deze groep een eerste verhoging van de dagprijs toegekend. Die subsidieverhoging diende om een hoger minimumloon voor het personeel te betalen. De sector wacht nu met veel ongeduld op de tweede fase van subsidieverhoging. Met het oog op de leefbaarheid van deze groep voorzieningen vraag ik de minister een tijdspad uit te tekenen om de subsidie van deze beide groepen naar elkaar te laten toegroeien”.

Volgens Saeys is het aantal plaatsen zonder subsidie “nog altijd enorm”. “We moeten kunnen evolueren naar een systeem waarin er voor elke plaats minstens het basissubsidiebedrag kan worden uitbetaald”, besluit de Open Vld-politica.

bron: Belga