Manneken Pis is voor één dag Manneken Melk

Metro / L. Brusselaers

Manneken Pis kruipt voor Wereldmelkdag in de huid van een Afrikaanse veehouder en plast een hele dag lang melk. Daarvoor werd hij in een kostuum gestopt van de ‘Peul’, het nomadenvolk dat in West-Afrika leeft.

Het initiatief werd een tiental jaar geleden gelanceerd om de Belgische bevolking bewust te maken van het belang van melk en veeteelt in Afrika. Het zijn een essentiële bron van voedsel en van inkomsten in het gebied.

Steun

“Meer dan 80% van de bevolking leeft er van de veeteelt. Dat is niet te vergelijken met België waar nog maar ongeveer 1% veehouder is”, vertelt Josti Gadeyne, communication & fundraising coordinator bij Dierenartsen Zonder Grenzen.

De organisatie wil mensen in West-Afrika, meer bepaald in Nigeria, steunen. “De melk die eruit komt is doorzichtig, maar in het bassin is duidelijk te zien dat het wel degelijk melk is dat Manneken Pis ‘plast’. Het is poedermelk”, zegt Gadeyne.