Bijzondere ministerraad veiligheid – Hervorming dringende medische hulp

Bijzondere ministerraad veiligheid - Hervorming dringende medische hulp

De organisatie en de financiering van de dringende geneeskundige hulp (DGH), of dringende zorg en vervoer van patiënten via een ambulance, worden hervormd. De regering trekt 35 miljoen uit om het hervormingsplan in 2018 op gang te trekken, kondigde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block aan na afloop van de bijzondere ministerraad over veiligheid en justitie. “We willen de kwaliteit van de dringende geneeskundige hulp nog verbeteren door kwaliteitseisen in te voeren en door de diensten beter te financieren vanuit de overheid. We vragen honderd procent beschikbaarheid en de best mogelijke zorg van diensten die nu al zeer goed werk leveren. Als overheid willen we daar iets tegenoverstellen”, zei de Open Vld-minister.

Het nieuwe financieringsmodel zorgt onder andere voor een verhoging van de permanentiesubsidie. Ambulancediensten die dringend medisch vervoer uitvoeren, moeten de klok rond beschikbaar zijn en krijgen daarvoor een permanentiesubsidie. Deze subsidie dekt echter maar 10 procent van hun personeelskosten. De permanentiesubsidie is in 2016 al een eerste keer verhoogd met 12 miljoen euro. In 2018 wordt een volgende stap gezet in de hervorming.

De ambulancediensten zullen ook op een andere manier factureren. De factuur per kilometer verdwijnt – wat nadelig was voor mensen in dunbevolkte regio’s, aldus De Block – en er zal een transparanter systeem in de plaats komen. De hervorming van die organisatie van de DGH steunt op kwaliteitseisen die zullen worden vastgelegd. De kwaliteit van de geleverde dienst zal permanent geëvalueerd en bijgestuurd worden, zodat de dienstverlening naar de burgers nog verder verbetert. Er zullen normen worden bepaald wat de ambulances betreft: hoe de ziekenwagen eruit moeten zien, waarmee hij moet uitgerust zijn, hoe de personeelsbezetting moet zijn.

In een volgende fase komt er een programmering die zal uitgaan van een “service level agreement”, waarbij de overheid de garantie vraagt dat in 90 procent van alle oproepen de patiënt binnen de 15 minuten een ziekenwagen ter plaatse moet hebben. De programmering zal vastleggen hoeveel ambulances, welke soort en waar ze nodig zijn. Daarbij zal ook aandacht gaan naar gebieden met een geringe bevolkingsdichtheid.

bron: Belga