Worden ecocheques nu afgeschaft of niet?

De papieren ecocheques staan ter discussie
Belga / B. Maindiaux

Hoewel de regeringspartijen ze liever zouden vervangen door een netto vergoeding, blijven de ecocheques voorlopig bestaan. Volgens de Raad van State is de juridische onzekerheid nog niet van de baan.

1. Wie wil de ecocheques afschaffen en waarom?

Eind januari dienden de federale regeringspartijen in de Kamer een wetsvoorstel in om de ecocheques te vervangen door een netto vergoeding. Volgens N-VA, CD&V, Open VLD en MR brengen de cheques teveel kosten en administratieve rompslomp met zich mee. De Raad van State waarschuwde eerder dit jaar al dat zo’n vervanging mogelijk in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, waarop CD&V en MR het geweer van schouder veranderden. De christen-democraten en de Franstalige liberalen pleiten nu voor een overstap naar elektronische ecocheques, wat een groot deel van de bezwaren over de papieren versie zou verhelpen. Open VLD en N-VA blijven gewonnen voor een volledige afschaffing.

2. Wat is het probleem?

De Raad van State had in zijn eerste advies gesteld dat een betere verantwoording van de maatregel eventuele juridische problemen zou kunnen voorkomen. Daarop werd een amendement aan het wetsvoorstel toegevoegd, maar volgens het adviesorgaan doet die verantwoording niet terzake. De juridische onzekerheid blijft zo dus overeind. Komt de afschaffing er, dan zal het Grondwettelijk Hof het laatste woord krijgen.

3. Hoe moet het nu verder? 

Dat is voorlopig erg onduidelijk. Terwijl CD&V en MR het voortouw nemen om de papieren cheques tegen 1 januari 2018 om te zetten naar de elektronische variant, blijven de andere coalitiepartners vasthouden aan de vervanging door een nettovergoeding. Vooral Open VLD wil van geen wijken weten. «We zitten in een complete impasse», reageert Kamerlid Egbert Lachaert, die voorstelt om de afschaffing met een jaar uit te stellen. Op die manier zou er genoeg tijd overblijven voor een uitspraak ten gronde van het Grondwettelijk Hof.