Werkgevers focussen te veel op opleiding en ervaring en te weinig op motivatie

Werkgevers op zoek naar talent focussen te veel op opleiding en ervaring, en te weinig op de motivatie van kandidaat-werknemers. Dat bericht werkgeversorganisatie VBO donderdag op basis van een bevraging bij 500 Belgische jongeren tussen 18 en 28 jaar. De foutenmarge bedraagt 4,33 procent. Twee op de drie ondervraagde jongeren zeggen bereid te zijn om een job uit te oefenen die helemaal niet aansluit bij hun opleiding of studiekeuze. Ruim de helft van de jongeren (53,8 pct) denkt dat werkgevers afknappen op hun gebrek aan ervaring. Bovendien beweren meer dan vier op de vijf jongeren dat werkgevers vaak onterecht iemand met ervaring zoeken. Daarmee bedoelen ze dat voor de openstaande vacature niet die ervaring is vereist die in het profiel wordt gevraagd. Ook meent bijna de helft (48 pct) dat ze bij het lezen van een vacature vaak niet weten wat er van hen wordt verwacht.
Volgens het VBO zijn jongeren voor een eerste job ook niet meteen op zoek naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. “De helft van de jongeren beschouwt de eerste werkervaring vooral zinvol in functie van de zelfontplooiing”, klinkt het. Daarnaast hechten ze veel belang aan een goed evenwicht werk-privé. Op dat vlak is mobiliteit een aandachtspunt: meer dan 30 pct van de jongeren wil niet meer dan een uur onderweg zijn naar het werk.
Tot slot wil de helft (49 pct) van de ondervraagden graag zijn eigen baas worden en denkt een op de vier dat je vastroest zodra je eenzelfde job langer dan drie tot vier jaar uitoefent.
Het VBO concludeert uit de bevraging dat de jongeren en de arbeidsmarkt nog meer op elkaar kunnen inspelen om de jobkansen bij jongeren te bevorderen. “De maatschappelijke uitdaging is immens”, zegt VBO-topman Pieter Timmermans. “De doelstelling die we in 2015 stelden (de jongerenwerkloosheid tegen het eind van de legislatuur met een kwart terugdringen), is haalbaar, op voorwaarde dat het een prioriteit wordt. Ik vraag dus dat een speciale ministerraad bijeenkomt rond het thema jongerentewerkstelling”, aldus Timmermans.
Op 2 oktober organiseert het VBO alvast het forum “Young Talent in Action” in de Brusselse Bozar.

bron: Belga