EU-lidstaten gaan elkaar helpen bij gascrisissen

EU-lidstaten gaan elkaar helpen bij gascrisissen

De lidstaten van de Europese Unie worden verplicht om elkaar te helpen indien er een ernstige crisis in de gasbevoorrading ontstaat. Daarover hebben de lidstaten en het Europees Parlement een akkoord bereikt. De onderhandelaars raakten het eens over de invoering van een zogenaamd solidariteitsprincipe. Het verplicht de lidstaten om gas te leveren indien er in een naburig land een plotse en ernstige gascrisis ontstaat die de bevoorrading van huishoudens en openbare diensten als ziekenhuizen in gevaar brengt. Daartoe worden de lidstaten opgedeeld in vier regionale blokken, waarbinnen ze samen risico’s moeten analyseren en preventie- en noodplannen moeten opstellen.

Daarnaast wordt ook de transparantie van gascontracten versterkt. Afgesproken is dat gasbedrijven langetermijncontracten die relevant zijn voor de bevoorradingszekerheid moeten aanmelden. Die contracten beslaan ongeveer 28 procent van de jaarlijkse gasconsumptie in de lidstaten. Eind vorig jaar was ook reeds een akkoord bereikt over de inzage van de Europese Commissie in intergouvernementele gas- en olie-akkoorden tussen lidstaten en derde landen.



De Commissie had de voorstellen ingediend om de lidstaten tot meer samenwerking te bewegen op een strategisch belangrijk domein dat traditioneel nogal gevoelig is voor nationale regeringen. Het moet de bevoorradingszekerheid op Europees niveau versterken en de afhankelijkheid van derde landen als Rusland verminderen. De EU dekt ongeveer een kwart van haar energieconsumptie met aardgas. Ongeveer 65 procent daarvan wordt ingevoerd, voornamelijk uit Rusland, Noorwegen en Algerije.

Het voltallige Europees Parlement en de lidstaten moeten het compromis nog goedkeuren.

bron: Belga