Meer dan 700.000 asielzoekers kregen in 2016 bescherming in EU

710.395 asielzoekers kregen in 2016 juridische bescherming in een van de 28 lidstaten van de EU. Dat is meer dan het dubbele van het jaar voordien, leren nieuwe cijfers van Eurostat. Asielzoekers worden beschermd als het land waar ze verblijven hen de vluchtelingenstatus toekent, subsidiaire bescherming biedt of om humanitaire redenen beschermt. Dat was vorig jaar voor 710.395 mensen het geval. Meer dan 60 procent van hen, 445.210 om precies te zijn, kreeg onderdak in Duitsland. In België gaat het om 15.395 personen, volgens de definitie die Eurostat hanteert.

Interessant is dat het statistisch bureau van de EU oplijst hoeveel personen elke lidstaat beschermt per miljoen inwoners. In België ging het om 1.360 personen (net onder het EU-gemiddelde van 1.390), Zweden spant de kroon met 7.040. Het blijken vooral Oost-Europese landen te zijn die relatief weinig mensen bescherming bieden: 10 personen per miljoen Polen, 30 per miljoen Portugezen, 40 per miljoen Slovaken en Roemenen en 45 per miljoen Hongaren.

Het zijn vooral Syriërs, Irakezen en Afghanen die bescherming kregen.

bron: Belga