“Defensie-uitgaven optrekken naar 2 procent is niet mogelijk”

Defensie-uitgaven optrekken naar 2 procent is niet mogelijk

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten pleit voor een versterkte samenwerking binnen de Europese Unie inzake defensie-investeringen, zoals vandaag met Nederland gebeurt inzake marine. “We gaan de 2 procent-norm voor de uitgaven -opgelegd door de NAVO- niet halen”, zo zei ze bij de voorstelling van haar boek “Nieuwe Vrijheid”. Rutten wees erop dat de regering vijf miljard euro moet zoeken om de begroting tegen het einde van de legislatuur in evenwicht te krijgen. Momenteel bedragen de defensie-uitgaven 1 procent van het bbp. Dat optrekken naar 2 procent zou vier miljard euro extra betekenen en dat is niet volgens haar niet realistisch.

De Open Vld-voorzitster blikte ook terug op de reacties op haar uitspraken over het feit dat onze samenleving superieur is met andere samenlevingen. “Ik dacht dat de religie tot de individuele levensbeschouwingen behoorde, maar we riskeren het debat opnieuw te moeten voeren”, aldus Rutten, die ervoor waarschuwde dat het salafisme het denken binnen de islam bij ons aan het overnemen is. Ze wees erop dat Saoedi-Arabië de boeken voor islamonderricht financiert en ook de imams levert.

bron: Belga