“Platte manier om verantwoordelijkheid door te schuiven naar de mensen”

Platte manier om verantwoordelijkheid door te schuiven naar de mensen

Net als sp.a is ook oppositiepartij Groen niet te spreken over het CD&V-voorstel om kinderen mee te laten betalen voor de rusthuisfactuur van hun ouders als die zelf niet genoeg middelen hebben om het rusthuis te betalen. “Dat is een wel heel platte manier om de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering-Bourgeois door te schuiven naar de mensen. De zogenaamde onderhoudsplicht is al op veel plaatsen afgeschaft, CD&V wil nu de klok terugdraaien”, reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt “Wij verwachten van de CD&V dat haar minister van Welzijn Jo Vandeurzen ervoor zorgt dat de factuur betaalbaar wordt”, zegt Van den Brandt.

Net als sp.a pleit Groen voor een maximumfactuur. Van den Brandt: “We kunnen ons vinden in het voorstel voor een maximumfactuur. Groen legde reeds voorstellen op tafel voor de twee hefbomen om de factuur betaalbaar te houden. Vooreerst door de woonzorgcentra voldoende te ondersteunen, zodat ze de factuur voor extra personeel niet naar ouderen door moeten schuiven. Daarnaast door de zorgverzekering te hervormen, zodat die in plaats van een forfaitair bedrag een zorggerelateerd bedrag uitkeert aan de mensen”.bron: Belga