Belg gaf nog nooit zoveel geld aan liefdadigheid

Belg gaf nog nooit zoveel geld aan liefdadigheid
Belga / S. Gremmelprez

De Belg heeft zich nog nooit zo vrijgevig opgesteld als het afgelopen jaar. Twee derde van onze landgenoten haalde in 2016 de portefeuille boven voor het goede doel en gaf gemiddeld 160 euro.

Of je wel dan niet aan liefdadigheid doet, is een heel persoonlijke afweging. Grote initiatieven, zoals de inzamelacties voor de slachtoffers van natuurrampen, halen vaak veel geld op, maar tegelijkertijd kijken maar weinig mensen om naar bedelaars. Uit de driejaarlijkse Barometer van de Filantropie van de Koning Boudewijnstichting (KBS) en de denktank Itinera blijkt nochtans dat het merendeel van de Belgen wel degelijk steun verleent aan een goed doel.

Het is onze morele plicht

De barometer werd opgesteld aan de hand van de antwoorden van duizend Belgen. Daaruit blijkt dat er in vergelijking met 2013 een duidelijke positieve trend vast te stellen is. Liefst 80% van de Belgen (73% in 2013) gelooft dat een gift bijdraagt tot een betere wereld en 54%, in tegenstelling tot 45% in 2013, ziet het als zijn of haar morele plicht.

Zo’n twee op de drie Belgen heeft in 2016 in de buidel getast voor een goed doel. Daarbij werd gemiddeld zo’n 165 euro uitgegeven. De populairste goede doelen zijn traditioneel die rond gezondheid en medisch onderzoek, humanitaire acties en ontwikkelingshulp, en armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid.

“Overheid kan niet alles doen”

“Het professionalisme en de efficiëntie van de sector is sterk toegenomen”, vertelt Ivan Van de Cloot van Itinera. “Tegelijk is bij de burgers het besef gegroeid dat de overheid niet voor alles kan instaan. Mensen zien leemtes en willen zelf een bijdrage leveren, op voorwaarde dat hun geld efficiënt besteed wordt.”

Dat blijkt ook duidelijk uit de financiële cijfers van de organisaties. De Index van de Filantropie van de KBS leert dat de non-profitinstellingen en filantropische instellingen in België hun inkomsten uit schenkingen en erfenissen het afgelopen jaar zagen stijgen, terwijl de inkomsten uit lidgelden daalden.