Vlamingen schonken in 2016 voor een groter bedrag erfenissen aan goede doelen

Vlamingen schonken in 2016 voor een groter bedrag erfenissen aan goede doelen

Vlamingen schonken in 2016 voor een groter bedrag erfenissen aan goede doelen. De Vlaamse Belastingdienst inkohierde in 2016 met name voor 17,5 miljoen euro aan erfbelasting voor dergelijke legaten, tegenover 15,3 miljoen euro in 2015. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Begroting en Financiën Bart Tommelein op een schriftelijke vraag van Katrien Schryvers (CD&V). De Vlaamse Codex Fiscaliteit legt ongeacht de waarde van het legaat een lager belastingtarief op voor legaten die worden overgemaakt aan vzw’s (bv. met een liefdadig doel), overheden en hun openbare instellingen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ziekenfondsen, beroepsverenigingen, private stichtingen of stichtingen van openbaar nut.

De ingekohierde schenkbelasting voor instanties zoals overheden, openbare instellingen, sociale huisvestingsmaatschappijen en OCMW’s (waarop een tarief van 5,5 procent geldt) was in 2016 goed voor 1,3 miljoen euro, tegenover 2,5 miljoen euro in 2015. Het hogere bedrag in 2015 wordt volgens Tommelein verklaard door de impact van één akte waarvan de berekende rechten meer dan 2 miljoen euro beliepen. Het forfaitair tarief van 100 euro voor een schenking aan instanties zoals vzw’s, ziekenfondsen en dergelijke was in 2016 goed voor 6.800 euro, tegenover 4.200 euro in 2015.

bron: Belga