Regering gaat voor een begrotingsevenwicht in 2019

Regering gaat voor een begrotingsevenwicht in 2019

De federale regering stelt de terugkeer naar het begrotingsevenwicht uit tot 2019. Daarover is er binnen het kernkabinet een akkoord, zo is in regeringskringen vernomen. De Hoge Raad voor Financiën (HRF), de begrotingswaakhond, had begin deze maand de deur op een kier gezet voor een latere terugkeer naar het begrotingsevenwicht. Een structureel evenwicht in 2018 was lange tijd naar voor geschoven als doelstelling. In een advies stelde de HRF begin deze maand dat dit het aanbevolen traject blijft. Maar de begrotingswaakhond schoof ook een tweede zogeheten “minimaal vereist” traject naar voor. De regering zou dus kunnen kiezen voor een begroting in evenwicht in 2019, waardoor de begrotingsinspanning voor 2018 dus minder zwaar zou zijn.

In regeringskringen is vernomen dat nu voor dat tweede traject is gekozen. Tegen 30 april moet de regering bij de Europese Commissie een stabiliteitsprogramma indienen met de begrotingsdoelstellingen voor de periode tot 2020.

bron: Belga