Onderzoekscommissie Kazachgate onder hoogspanning na perslekken

Binnen de onderzoekscommissie Kazachgate heeft zich vanmorgen een fikse discussie ontsponnen als gevolg van het lekken van informatie uit de commissie naar de pers. Binnen de meerderheid werd erop aangedrongen klacht in te dienen. Ook werd geopperd voortaan achter gesloten deuren te vergaderen en zelfs de werkzaamheden op te schorten, indien dan nog geheime info zou uitlekken. Reeds voor de paasvakantie was er binnen de onderzoekscommissie wrevel ontstaan na berichtgeving door Belga. Toen besliste de commissie unaniem klacht in te dienen bij het parket van Brussel. Vandaag herhaalde de meerderheid die vraag, nadat opnieuw informatie in verschillende media is verschenen.

Sophie De Wit (N-VA) en Sonja Becq (CD&V) hekelden het interview dat commissievoorzitter Dirk Van der Maelen (sp.a) onlangs over het dossier gaf aan Humo. Maar vooral de lekken naar de pers zaten de politica’s hoog. Indien dat nodig zou blijken, moet de commissie voortaan dan maar achter gesloten deuren vergaderen, luidde het. En als er dan nog lekken plaatsvinden, dan kan de commissie de werkzaamheden opschorten tot achterhaald is wie de informatie liet doorsijpelen.

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vond dat de lekken het vertrouwen schenden. Indien de zaken niet veranderen, “moeten we misschien op een andere manier gaan werken”, aldus Van Quickenborne. Karine Lalieux van oppositiepartij PS noemde de lekken schadelijk, maar verwierp de piste om de werkzaamheden op te schorten.

Van der Maelen zag in de lekken “een georganiseerde poging” om de commissie te destabiliseren. Dat hij nog geen klacht indiende, was het gevolg van een advies van de juridische diensten van de Kamer. Dat was echter niet naar de zin van de meerderheidspartijen, die toch de daad bij het woord willen voegen. Zij voelen zich gesteund door experten van de commissie, die een klacht of iets gelijkaardigs wel mogelijk achten. Het punt wordt deze middag voort besproken, wanneer de commissie achter gesloten deuren vergadert. Mogelijk krijgt het nog een verlengstuk in de Conferentie van de Voorzitters.

bron: Belga