Instaptoets voor lerarenopleiding is online

Instaptoets voor lerarenopleiding is online

De nieuwe instaptoets voor wie leraar in het kleuter-, lager of lager secundair onderwijs wil worden, is sinds vanmiddag online. De toets is verplicht voor wie zich wil inschrijven voor een lerarenopleiding aan een hogeschool. De resultaten zijn niet bindend. De instaptoets is een initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, in samenwerking met de Vlaamse Hogescholenraad VLOHRA. Bedoeling van de test is om de kandidaten beter zicht te laten krijgen op hun startcompetenties. Aan de hand van die instaptoets weten kandidaat-leraren hoe het staat met hun basiskennis, maar ook wat hun sterktes en werkpunten zijn. Door de studenten vroeg in het proces een spiegel voor te houden, kunnen hogescholen toekomstige generaties leraren gerichter begeleiden en uitval in het eerste jaar beperken.

De instaptoets peilt vooral naar de kennis van het Nederlands. Daarnaast maken ook studievaardigheden en motivatie onderdeel uit van de proef. Voor studenten lager onderwijs bevat de toets ook de onderdelen Frans en wiskunde. De toets werd al eens bij wijze van experiment afgenomen bij studenten die al aan een lerarenopleiding begonnen zijn.

bron: Belga