Roekeloze bestuurders van trouwstoet in Mechelen krijgen 2.420 euro aan boetes

Roekeloze bestuurders van trouwstoet in Mechelen krijgen 2.420 euro aan boetes

De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft al voor 2.420 euro aan boetes uitgeschreven voor een hele reeks verkeersovertredingen van voertuigen die op zaterdag 8 april schijnbaar een trouwstoet vormden op onder meer de Mechelse ring en daarbij roekeloos rijgedrag vertoonden. Na meldingen van getuigen ging de politie die middag ter plaatse om het rijgedrag te controleren en stelde maar liefst 28 verkeersinbreuken vast. Volgens de politie bezondigden de bestuurders in kwestie zich onder meer aan het niet respecteren van de wegmarkeringen en geen voorrang verlenen aan voetgangers die duidelijk op het punt stonden over te steken aan een oversteekplaats. Velen droegen bovendien geen veiligheidsgordel en maakten ongeoorloofd gebruik van de vier richtingaanwijzers en hun claxon. De stoet trok overigens door verschillende politiezones en de Mechelse politie zal dan ook de nodige informatie uitwisselen met hun collega’s van de federale wegpolitie Vlaams-Brabant en de politiezone Brussel-West.

“Los van tradities kunnen we zulk roekeloos verkeersgedrag niet gedogen”, stelt Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). “Verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers is een belangrijk thema in ons beleid. Onverantwoord rijgedrag, met daarbij nog een portie overlast, kunnen we dan ook niet tolereren en pakken we krachtdadig aan.” Korpschef Yves Bogaerts vult aan dat hij hoopt dat “de boetes voor de betrokkenen een signaal mogen zijn om hun rijstijl en houding in het verkeer aan te passen”.

bron: Belga