Opnieuw zorgwekkende toename langdurig zieken

Opnieuw zorgwekkende toename langdurig zieken

Eind vorig jaar zaten in ons land bijna 392.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis. Dat zijn er 20.000 meer dan in 2015 en het hoogste aantal ooit. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), waarover De Tijd vandaag bericht. In tien jaar tijd is het aantal langdurig zieken met bijna 70 procent toegenomen, waardoor de kostprijs van hun uitkeringen is gestegen tot boven 5 miljard euro.

De jarenlange groei van het aantal langdurig zieke werknemers, waardoor intussen 5 procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar ziek thuis zit, is een van de grootste problemen van onze sociale zekerheid. Ze ondermijnt de gedane inspanningen om de uitgaven voor de werkloosheid fors in te perken. Het aantal werklozen is vorig jaar met 40.000 gezakt, maar het effect wordt voor de helft tenietgedaan door de stijging van het aantal langdurig zieken.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is zich bewust van het probleem. De overheid is eind vorig jaar begonnen met het begeleiden naar werk van zieken die volgens artsen nog kunnen werken.

Om druk op de ketel te zetten heeft de regering-Michel eind vorige maand beslist om zieken die niet meewerken aan hun terugkeer naar werk een lichte sanctie te geven. Ook grote bedrijven die onvoldoende doen, kunnen een boete krijgen.

bron: Belga