Gents Milieufront protesteert tegen nieuw scenario voor uitbaggeren “Gents Zwin”

Na meer dan dertig jaar discussiëren over het uitbaggeren van de Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle is er nog altijd geen compromis tussen Waterwegen en Zeekanaal en natuur- en milieuvereniginen en omwoners. Dat blijkt uit het bezwaarschrift dat tegenstanders indienden op het project-MER (Milieu Effecten Rapport) van W&Z. Op het verzande stuk Zeeschelde met getijdenwerking tussen Gentbrugge en Melle ontwikkelde zich in de loop der jaren een slikken- en schorrengebied. Daarom wordt het gebied ook wel het “Gentse Zwin” genoemd.
Waterwegen & Zeekanaal wil de Zeeschelde baggeren in het kader van het Sigmaplan (tegen overstromingen), maar ook om pleziervaart mogelijk te maken. Over dat baggeren wordt al meer dan dertig jaar gediscussieerd, het voorbije anderhalf jaar bemiddelde gouverneur Jan Briers tussen W&Z, Natuurpunt Gent, Gents Milieufront en het buurtcomité Gezwint over de toekomst ven de Schelde op die plaats.
“Volgens ons bestaat er een oplossing met een jaarrond gecontroleerd en gereduceerd getijensluis, waarbij maximale getijdenwerking behouden blijft”, zegt Steven Geirnaert van Gents Milieufront (GMF).
De verenigingen hekelen dat een toekomstvisise voor het gebied zonder pleziervaart (en dus zonder sluis) opnieuw niet onderzocht is in het Ontwerp-MER van W&Z en dat een onderzoek daarrond ook niet gepland is. “Het alternatief zonder sluis voor pleziervaart heeft betere milieu-effecten en vraagt minder natuurcompensaties en dient in dit licht grondig onderzocht te worden”, klinkt het.
Dat een “geoptimaliseerd scenario” in het rapport van W&Z als “compromis” wordt voorgesteld, vinden de verenigingen ongehoord.
De afgelopen jaren kalfde de lokale politieke steun voor het project af. Nadat de driepartijencoalitie zich in 2014 tegen de plannen kantte, vroeg N-VA in 2015 om de plannen bij te sturen.

bron: Belga