België ratificeert officieel het Klimaatakkoord van Parijs

België ratificeert officieel het Klimaatakkoord van Parijs

België heeft officieel het internationaal akkoord voor de strijd tegen de klimaatopwarming, afgesloten op de COP21 in Parijs op 12 december 2015, geratificeerd. Ons land is daarmee het 142ste dat het akkoord ratificeert, zo leert de website van het Klimaatverdrag (UNFCCC). Het akkoord wordt voor België op 6 mei van kracht. Meer dan 50 landen moeten het verdrag nog ratificeren.
Het akkoord van Parijs trad met een ongeziene snelheid op 4 november 2016 in werking. Dat was 30 dagen nadat minstens 55 ondertekenaars, samen goed voor 55 procent van de totale uitstoot aan broeikasgassen, hadden geratificeerd.
Het klimaatakkoord heeft tot doel de broeikasgassen te verminderen zodat de gemiddelde temperatuur niet hoger dan 1,5°C zal stijgen ten opzichte van het pre-industrieel niveau.

bron: Belga