Erkenning moskeeën – Vandenbroucke (sp.a) wil Homans vrijdag in commissie horen

Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke vraagt Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans dat hij vrijdagvoormiddag de commissie Bestuurszaken bijeenroept om minister van Binnenlandse Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) te kunnen ondervragen over het dossier van de intrekking van de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen. “De minister en de staatsveiligheid spreken elkaar volledig tegen. Dat mag niet blijven duren”, verklaarde hij donderdagavond aan Belga. In de mail die hij naar Peumans stuurde wijst Vandenbroucke erop dat minister Homans donderdag in de krant aankondigt dat ze de erkenning van de moskee wil intrekken op basis van een rapport van de Staatsveiligheid. Maar die laatste ontkent dat de moskee voorwerp was van analyse in het rapport. In Terzake bleef de minister echter volhouden dat de elementen in het haar toegezonden rapport duidelijk zijn en nopen tot opstart van de procedure tot intrekking van de erkenning van de betrokken moskee.
“Ik zou u willen vragen om morgenvoormiddag de commissie Bestuurszaken bijeen te roepen zodat wij de minister kunnen ondervragen over deze aangelegenheid. Om absolute duidelijkheid te krijgen hierover, moeten wij ook kennis kunnen nemen van het rapport van de staatsveiligheid waarnaar de minister verwijst in de krant en op Terzake. Ik stel voor dat we dit rapport kunnen lezen en bespreken met de minister, desnoods achter gesloten deuren met toepassing van de onze reglementaire vertrouwelijkheidsbepalingen”, aldus de sp.a-fractieleider.

bron: Belga