CD&V wil gezinnen beter ondersteunen via gezinsondersteuner

CD&V wil gezinnen beter ondersteunen via gezinsondersteuner

Omdat het aantal onthaalouders in Vlaanderen zienderogen daalt, wil CD&V-Kamerlid Griet Smaers het concept van gezinsondersteuner lanceren. Zo een ondersteuner moet de combinatie arbeid en gezin vergemakkelijken. Smaers heeft een wetsvoorstel klaar om personen die over de tijd en mogelijkheden beschikken beperkte gezins- en persoonsondersteunende diensten te laten verrichten via het statuut van het vrijwilligerswerk. Smaers vertrekt vanuit het wetgevend kader van het vrijwilligerswerk en koppelt er een onkostenvergoeding aan.
“Er is nood aan flexibele gezinsondersteuning, aanvullend op de bestaande initiatieven van kinderopvang, huishoudhulp via dienstencheques en aanvullende thuiszorg”, zegt Griet Smaers.
Om het vrijwillig en aanvullend karakter te bewaken en te vermijden dat gezinnen of personen quasi permanent van dit systeem gebruik zouden maken, geldt voor de ondersteuner een maximale onkostenvergoeding van 33,36 euro per dag en 1.334,55 euro per jaar. Indien een vergoeding per uur zou worden overwogen, kan maximaal een onkostenvergoeding van 4 euro per uur worden gehanteerd.
Deze personen kunnen dan bijvoorbeeld toezicht houden op minderjarige kinderen bij afwezigheid van of ter ondersteuning van de ouders of opvoeders, eventueel gecombineerd met kleine huishoudelijke taken.
Het is volgens Smaers belangrijk om te onderstrepen dat de gezinsondersteuning een occasioneel karakter heeft en aanvullend is aan het reeds bestaande reguliere aanbod van kinderopvang, huishoud- en gezinshulp.

bron: Belga