Hof van beroep Brussel – Veroordeling Eternit bevestigd: bedrijf gaat arrest lezen en analyseren Hof van beroep Brussel – Veroordeling Eternit bevestigd: bedrijf gaat arrest lezen en analyseren

Het bedrijf Eternit reageert nog niet inhoudelijk op het arrest van het Brusselse hof van beroep, waarbij het bedrijf veroordeeld werd tot het betalen van een schadevergoeding van 25.000 aan de familie van Françoise Jonckheere. Jonckheere overleed in 2000 aan longvlieskanker, veroorzaakt door de inademing van asbest. Volgens het hof wist het bedrijf al sinds de jaren zeventig dat asbest zwaar kankerverwekkend was en heeft het niet de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de gezondheid van haar werknemers en omwonenden te beschermen. “We gaan de uitspraak nu lezen en analyseren.” “Eternit erkent en betreurt dat er door haar gebruik van asbest in het verleden, tot 1997, mensen zoals mevrouw Jonckheere zijn ziek geworden en overleden”, schrijft Eternit in een persbericht. “Asbest is een maatschappelijk probleem dat Eternit overstijgt. Het werd in het midden van de vorige eeuw in de meeste industriële sectoren en in talloze bedrijven, waaronder Eternit, gebruikt.” Vanaf eind de jaren ’70 werd het gebruik van asbest strenger gereglementeerd, in 1997 stopte Eternit het gebruik ervan in België en in 1998 werd het in België helemaal verboden.

“Ondanks dit verbod zullen door de hoge latentietijd van de ziekte spijtig genoeg ook in de toekomst nog mensen ziek worden”, gaat het persbericht verder. “Net omdat het een maatschappelijk probleem is, werd 10 jaar geleden met de oprichting van het Asbestfonds een unaniem gedragen oplossing gevonden. Het fonds zorgt voor een snelle erkenning en gelijke vergoeding voor alle slachtoffers.”

Al voor de oprichting van het Asbestfonds voerde Eternit een beleid waarin het slachtoffers erkende en ondersteunde, de blootstelling aan asbest vermeed en wetenschappelijk onderzoek naar asbestziekten steunde. “Dat beleid wordt verdergezet” aldus nog Eternit. Het bedrijf Eternit reageert nog niet inhoudelijk op het arrest van het Brusselse hof van beroep, waarbij het bedrijf veroordeeld werd tot het betalen van een schadevergoeding van 25.000 aan de familie van Françoise Jonckheere. Jonckheere overleed in 2000 aan longvlieskanker, veroorzaakt door de inademing van asbest. Volgens het hof wist het bedrijf al sinds de jaren zeventig dat asbest zwaar kankerverwekkend was en heeft het niet de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de gezondheid van haar werknemers en omwonenden te beschermen. “We gaan de uitspraak nu lezen en analyseren.” “Eternit erkent en betreurt dat er door haar gebruik van asbest in het verleden, tot 1997, mensen zoals mevrouw Jonckheere zijn ziek geworden en overleden”, schrijft Eternit in een persbericht. “Asbest is een maatschappelijk probleem dat Eternit overstijgt. Het werd in het midden van de vorige eeuw in de meeste industriële sectoren en in talloze bedrijven, waaronder Eternit, gebruikt.” Vanaf eind de jaren ’70 werd het gebruik van asbest strenger gereglementeerd, in 1997 stopte Eternit het gebruik ervan in België en in 1998 werd het in België helemaal verboden.

“Ondanks dit verbod zullen door de hoge latentietijd van de ziekte spijtig genoeg ook in de toekomst nog mensen ziek worden”, gaat het persbericht verder. “Net omdat het een maatschappelijk probleem is, werd 10 jaar geleden met de oprichting van het Asbestfonds een unaniem gedragen oplossing gevonden. Het fonds zorgt voor een snelle erkenning en gelijke vergoeding voor alle slachtoffers.”

Al voor de oprichting van het Asbestfonds voerde Eternit een beleid waarin het slachtoffers erkende en ondersteunde, de blootstelling aan asbest vermeed en wetenschappelijk onderzoek naar asbestziekten steunde. “Dat beleid wordt verdergezet” aldus nog Eternit.

bron: Belga