Brusselse Kleine Ring krijgt make-over

Kleine Ring Brussel
BELGA PHOTO ERIC LALMAND

De Kleine Ring in Brussel krijgt over de hele lengte fietspaden. Dat en andere plannen werden voorgesteld op een persconferentie.

Brussels minister voor Mobiliteit Pascal Smet en minister-president Rudi Vervoort hebben de toekomst van de Kleine Ring uit de doeken gedaan. Die ondergaat de komende jaren een heuse gedaanteverwisseling, met als voornaamste nieuwigheid fietspaden en bredere voetpaden over de hele lengte.

De fietspaden komen niet in de plaats van rijstroken met ringfunctie, wel verdwijnen er zeshonderd parkeerplaatsen ten voordele van de fietsers. «We hebben nog vierduizend openstaande plaatsen in de publieke parkings. Dus dat kan geen probleem zijn», legt Smet uit.

Boulevards

De stadsautostrades die er nu zijn, worden omgevormd tot stadsboulevards waar bomen voor een duidelijke afscheiding zorgen en fietsers zich veilig in beide richtingen kunnen bewegen. In totaal komt er twaalf kilometer aan afgescheiden fietspad bij. De ruimte voor voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit moet van 20% naar 40% gaan. «Deze regering heeft duidelijk de keuze gemaakt om van een stad voor auto’s naar een stad voor mensen te gaan. Dit project illustreert die ommezwaai», zei Pascal Smet.

Website

Begin maart zijn de werken voor een afgescheiden fietspad aan de Poincarrélaan begonnen. De vergunning voor het fietspad op de Koning Boudewijnlaan werd al afgeleverd en de vergunning voor de heraanleg van Madou volgt deze week. De werken aan de Hallepoort worden gepland in functie van de renovatie van de Hallepoorttunnel om de verkeershinder maximaal te beperken. Aan de mobiliteit van de auto’s wordt ook gewerkt. De doorstroming van het verkeer wordt verbeterd door middel van voorsorteerstroken aan de kruispunten en een betere afstemming van de verkeerslichten.

Het grootste deel van de werken zal in 2018 plaatsvinden. Het publiek kan het volledige project volgen via de nieuw gelanceerde website www.kleine-ring.brussels.<