Meer dossiers van asielfraude door ‘vakantiegangers’

Dit jaar zijn na tweeënhalf maanden aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 28 meldingen van mogelijke asielfraude door vakantiegangers gemeld. De dossiers zijn nog in onderzoek. In gans 2016 werden in totaal 46 meldingen aan het CGVS overgemaakt. Dat leidde tot 14 intrekkingen en 6 beslissingen van behoud van status, 26 dossiers zijn nog in onderzoek. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zondag. ‘Vakantiegangers’ zijn vluchtelingen die tijdelijk teruggaan naar hun herkomstland, het land waar ze zeggen gevaar te lopen. Dit is voor mensen met een vluchtelingenstatus niet toegestaan. Als vluchtelingen toch terugreizen, dan kan hun asielvergunning worden ingetrokken, aldus Francken.
Sommige vluchtelingen proberen onder de radar te blijven door via een ander land, zoals Nederland, naar hun thuisland te reizen. België en Nederland werken sinds december 2016 nauwer samen om de controle op die ‘vakantiegangers’ te verbeteren. De afspraken werden vastgelegd in een afsprakenregeling die door beide landen wordt toegepast.
Naast de samenwerking met Nederland wordt er gekeken naar een betere informatie-uitwisseling met Frankrijk en Duitsland. “De gesprekken met Frankrijk zijn lopende. Met Duitsland bestaat er een informele samenwerking en worden reeds dossiers doorgestuurd. Net zoals met Nederland willen we zo snel mogelijk komen tot een structurele samenwerking met Duitsland”, aldus staatssecretaris Francken.
Het CGVS beoordeelt geval per geval en onderzoekt op basis van een verhoor.

bron: Belga