“Tegen 2050 zijn bijna zes op de tien Vlaamse jobs hooggekwalificeerd”

Als de trend uit de periode 1993-2015 zich verder doorzet is in 2050 liefst 57,7 procent van de jobs in Vlaanderen hooggekwalificeerd en nog slechts 30,5 procent middengekwalificeerd. Het aantal laaggekwalificeerden stijgt in die hypothese licht tot 11,8 procent. Dat blijkt uit berekeningen van het Steunpunt Werk die gepubliceerd staan in het rapport ‘Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050’. De onderzoekers gingen bij hun berekeningen voor 2050 uit van de evolutie in de periode 1993-2015. In die jaren steeg het aandeel hooggekwalificeerde jobs (managers, intellectuele of wetenschappelijke beroepen…) van 35,4 tot 45,2 procent, terwijl dat van de middengekwalificeerde functies (administratief personeel, dienstverleners en verkopers, arbeiders in de metaal of bouw…) daalde van 55,9 tot 44 procent. Het aantal laaggekwalficeerde jobs (ongeschoolde arbeiders, schoonmaakpersoneel…) nam licht toe van 8,7 tot 10,7 procent.

De projectie tot 2050 heeft geen voorspellende waarde want de evolutie zal volgens de onderzoekers onderhevig zijn aan tal van factoren. Er is weliswaar een algemene trend richting minder hand- en meer hoofdarbeid, en de toenemende verdienstelijking en technologische evolutie zal hoe langer hoe meer hoger gekwalificeerde jobs vergen.

Toch kunnen er remmende factoren opduiken zoals bijvoorbeeld de toenemende nood aan verzorgend personeel uit het middensegment omwille van de vergrijzing. In het algemeen is het echter nog onduidelijk hoe onder druk van digitalisering en robotisering de beroepenstructuur en de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten zal veranderen, net als de inhoud van de jobs en de gevraagde competenties.

bron: Belga