Boeing in het Pentagon

Boeing in het Pentagon
Boeing in het Pentagon

Patrick Shanahan, een topfiguur van vliegtuigconstructeur Boeing, is vandaag benoemd tot plaatsvervangend minister van Defensie. Dat heeft het Witte Huis vandaag gemeld. Het nummer twee van Boeing, hij was er vicevoorzitter, wordt nu dus nummer twee in de pikorde van het Pentagon. Het Witte Huis houdt daarmee de traditie van de ‘revolving door’ in ere. Boeing is één van de grote bedrijven die teren op grote en dure bewapeningscontracten van de overheid. Minister van Defensie Jim Mattis was de eerste functionaris van de regering-Trump wiens benoeming de zegen van de Senaat heeft gekregen. De confirmatie van vele andere benoemingen neemt, daarentegen, heel wat tijd in beslag. Volgens sommige VS-media hebben de baas van het Pentagon en het Witte Huis zich herhaaldelijk verzet tegen potentiële kandidaten voor een job in de vijfhoek. Andere kandidaten over wie wel eensgezindheid bestond, gooiden de handdoek nog voor de Senaat zich over hen kon beraden. Zij waren niet bereid de regels te respecteren betreffende het beheer van hun private financiële belangen. Momenteel fungeert Robert Work nog als vice-defensieminister. Hij is een overblijver van de regering-Obama, die was gevraagd op post te blijven tot een opvolger was gevonden.

Bron: Belga