Jongeren blijven vaker van de fles

Vodka
Foto Pexels

Jongeren drinken steeds minder alcohol. Dat blijkt uit een enquête van het Vlaams expertisecentrum VAD.

Alcohol is uit de gratie aan het vallen bij de schoolgaande jeugd. Het aandeel jongeren onder 16 jaar dat ooit alcohol dronk, blijft sterk dalen. Bij de leerlingen boven 16 jaar zegt nu ook al ruim 15% nooit te drinken. Dat blijkt uit een enquête bij 27.146 leerlingen tijdens het schooljaar 2015-2016.

Het VAD, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen, organiseert al bijna twintig jaar een jaarlijkse representatieve studie over middelengebruik, gokken en gamen bij leerlingen uit het secundair onderwijs. Vooral de cijfers rond alcoholgebruik zijn indrukwekkend geëvolueerd.

Evolutie

Tien jaar geleden verklaarde amper 13,3% van de leerlingen onder 16 jaar in de anonieme bevraging nog nooit alcohol gedronken te hebben. Vorig schooljaar was dat al gestegen naar 55,4%. Bij de jongeren boven 16 jaar in het secundair piekte dat cijfer op 15,4%, na jarenlang rond de 10% gezweefd te hebben.

De leeftijd waarop jongeren beginnen met alcohol ligt nu op 14 jaar en 5 maanden, bijna een jaar later dan vijf jaar eerder. De schoolkinderen die wel alcohol consumeren, doen het bovendien minder vaak dan vroeger. Tien jaar geleden zei 27,1% van de bevraagde leerlingen onder 16 jaar meer dan een keer per maand alcohol te drinken. Tegenwoordig geldt dat maar voor 11%.