Fiscale ontvangsten 2017 iets lager dan eerst begroot

Fiscale ontvangsten 2017 iets lager dan eerst begroot

De fiscale ontvangsten zouden dit jaar 255 miljoen euro lager uitvallen dan initieel was begroot. Dat blijkt uit een stand van zaken die de FOD Financiën heeft opgemaakt in de aanloop naar de begrotingscontrole. “Op een totaal van bijna 115 miljard euro aan fiscale ontvangsten is dit een zeer beperkte afwijking”, zo licht minister van Financiën Johan Van Overtveldt toe. Bij de initiële begrotingsopmaak voor 2017 werden de fiscale ontvangsten op 114,787 miljard euro geraamd. Een nieuwe analyse van de FOD Financiën stelt dat bedrag bij tot 114,532 miljard euro, een afwijking van 0,2 procent. De ontvangsten uit de roerende voorheffing (-708 miljoen euro) en de btw (-354 miljoen euro) vallen slechter uit dan verwacht. Deze tegenvallende inkomsten zijn uitlopers uit 2016 die ook voor 2017 een minder gunstige vertrekbasis geven, zo licht Van Overtveldt toe. De bedrijfsvoorheffing (+365 miljoen euro) en de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting (+812 miljoen euro) liggen volgens de minister dan weer hoger, dankzij de verbeterde economische context en het aantrekken van de arbeidsmarkt.

Van Overtveldt stipt aan dat de afwijking van 255 miljoen euro ruim binnen de veiligheidsmarge van 739 miljoen euro valt die de regering voor dit jaar heeft ingeschreven in de begroting. “Dat neemt niet weg dat we nog veel werk voor de boeg hebben om de begroting op koers te houden. De evolutie van de uitgaven dient daarbij ook op de voet gevolgd te worden”, stelt de minister.

De update van de ontvangsten wordt op dit moment verder afgerond voor het rapport van het Monitoringcomité. Intussen wordt ook verder gewerkt aan een verfijning van de ramingsmethodiek voor de ontvangsten.

bron: Belga