Practicali – “Kristof Calvo liegt of is slecht geïnformeerd”

Practicali - "Kristof Calvo liegt of is slecht geïnformeerd"

Er heeft in december 2016 géén workshop plaatsgevonden bij Practicali waarbij het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uitleg zou hebben gegeven over de hervorming van de vennootschapsbelasting. “Kristof Calvo moet echt stoppen met leugens te vertellen of zich beter laten informeren”, zo reageert Van Overtveldt scherp op uitlatingen van het Groen-Kamerlid. Volgens de minister had Practicali de vennootschapsbelasting wel vermeld in de uitnodiging, maar weigerde het kabinet daar toelichting over te geven “aangezien het dossier nog besproken werd in de regering”. Er ging wel een adviseur spreken bij Practicali, maar over andere onderwerpen.
“De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben het imago van de politiek geen deugd gedaan, maar wat Calvo doet is minstens even schadelijk”, haalt Van Overtveldt uit. “Voor hem zijn feiten blijkbaar ondergeschikt aan een bepaalde drang naar media-aandacht.”
De minister benadrukt dat hijzelf en zijn kabinet “het voorbije jaar regelmatig en zeer uitgebreid hebben geantwoord op vragen én stemmingmakerij inzake Practicali, ook in het parlement”, en dat ze ook verdere vragen “met dezelfde transparantie” zullen blijven beantwoorden.

bron: Belga