Werkdruk en personeelstekort maakten wachtlijsten bij justitiehuizen langer in 2015

De wachtlijsten bij de justitiehuizen zijn in 2015 gestegen. Die stijging heeft vooral te maken met de toegenomen werkdruk in combinatie met personeelstekorten. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2015 van de Vlaamse justitiehuizen. Door enkele ingrepen, zoals de aanwerving van personeel, tonen de meest recente cijfers echter opnieuw een daling van de wachtlijsten. De Vlaamse justitiehuizen klokten in 2015 op 28.891 nieuwe dossiers. Uit de cijfers blijkt dat de justitiehuizen vooral meer begeleidingsdossiers op hun bord krijgen. Het gaat dan om de begeleiding of opvolging bij werkstraffen, probatie-maatregelen, elektronisch toezicht,… In 2015 waren er 17.738 nieuwe begeleidingsdossiers. Tegenover 2006 is dat een stijging met 54 procent.
De werkstraf blijft de grootste opdracht binnen de justitiehuizen. 2015 was wat dat betreft opnieuw een recordjaar met 4.300 uit te voeren werkstraffen. Op twee jaar tijd is er sprake van een stijging met 16 procent. Maar ook ander dossiers zitten in stijgende lijn. Zo steeg het aantal probatiedossiers naar 3.772, een stijging met 71 procent tegenover 2006. Verder werden in 2015 2.839 nieuwe begeleidingen voor elektronisch toezicht aangemeld. Sinds 2012 is dat een stijging met 46 procent.
Er zijn ook wel een aantal dalende trends. De meest opvallende is de daling van het aantal ‘maatschappelijke enquêtes’. Dat zijn gesprekken met de dader of verdachte waarin voor de rechter informatie over de context wordt verzameld. De rechter kan die informatie dan gebruiken om zijn straf te bepalen. In 2015 kwamen er 3.292 dergelijke opdrachten binen bij de Vlaamse justitiehuizen, dat is een halvering tegenover 2010.
Toch is de werkdruk bij de justitiehuizen toegenomen. Er is niet alleen de toename van het aantal begeleidingsdossiers, maar er is ook het personeelsprobleem. Dat personeelsprobleem heeft vooral te maken met de federale wervingsstop eind 2014 en het vertrek van personeelsleden in 2015. Het zorgde er ook meteen voor dat de wachtlijsten in 2015 zijn aangegroeid.
Door enkele ingrepen zijn die wachtlijsten intussen wel opnieuw aan het dalen. Zo is er extra personeel aangeworven (bv. 41 extra justitieassistenen) en lopen er nog steeds wervingsprocedures voor bijkomend personeel.

bron: Belga