Tweehonderd Brusselaars protesteren tegen luchtvervuiling

In Brussel zijn zaterdag ongeveer 200 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de luchtvervuiling in de hoofdstad. De betoging was een initiatief van het burgercollectief Bruxsel’AIR. “We willen het grote publiek bewustmaken van de schaal en ernst van de situatie”, zeggen de organisatoren, die de passiviteit van de beleidsmakers aanklagen. “Er is nood aan structurele maatregelen die worden gecoördineerd door de verschillende overheden.” Bruxsel’AIR wil onder meer dat er tolheffing komt. Tijdens het protest, dat al vanaf 8.30 uur aan de gang was, brachten de betogers op enkele standbeelden ook mondmaskers tegen fijn stof aan. Om 13 uur verzamelden ze op het Koningsplein rond het bronzen standbeeld van Godfried Van Bouillon. Ze hielden er pancartes omhoog met verschillende boodschappen, onder meer “Luchtvervuiling: handelen, niet onderhandelen”.
De Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) laat in een reactie weten dat de “bekommernissen van de burgers niet in dovemansoren vallen”. “Ik hoor en begrijp de ongerustheid van de Brusselse burgers wat de luchtkwaliteit betreft. Het Brussels Gewest wordt inderdaad ter zake reeds heel wat jaren met de vinger gewezen. De verbetering van de luchtkwaliteit is een essentiële uitdaging voor de gezondheid van de Brusselaars”, klinkt het.
De minister wijst er ook op dat in juni vorig jaar het Lucht Klimaat Energieplan werd goedgekeurd, dat meer bepaald voorziet in een permanente gewestelijke lage-emissiezone vanaf januari 2018. “Door deze maatregel zal de luchtkwaliteit snel kunnen verbeteren. Men moet echter wel begrijpen dat de invoering ervan een beetje tijd kost. En men moet evenzeer begrijpen dat om instemming bij alle Brusselaars voor de maatregel te vinden, het van essentieel belang is dat ze geleidelijk ingevoerd wordt waardoor elkeen zich kan aanpassen.”

bron: Belga