Brusselse handelsrechtbank wijst stakingsvordering tegen UberPop af

Brusselse handelsrechtbank wijst stakingsvordering tegen UberPop af

De stakingsvordering die het taxibedrijf Autolux had ingesteld tegen Uber omwille van haar applicatie UberPop, is door de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van koophandel afgewezen. De Vlaamse taxiregelgeving en de taxireglementering van de gemeente Zaventem zijn volgens de rechtbank van koophandel in strijd met het Europees recht, omdat ze Uber verhinderen zijn ondernemingsmodel in België op te zetten en te exploiteren. Het taxibedrijf Autolux, actief op de luchthaven van Zaventem, had een vordering tot staking ingediend tegen Uber omdat het bedrijf actief was op de luchthaven, terwijl die zone voorbehouden is voor een twintigtal taxibedrijven. Uber deed dat bovendien aan lagere tarieven.
In een eerste vonnis, van september 2015, had de stakingsrechter Uber bevolen zijn activiteiten op de luchthaven stop te zetten, waar Uber ook gevolg aan had gegeven. In een tweede tussenvonnis, van 9 juni 2016, had de rechter dan geoordeeld dat het ondernemingsmodel van Uber als een taxidienst moest worden beschouwd en vastgesteld dat Uber haar ondernemingsmodel in België niet kon opzetten en exploiteren omdat zij daarin gehinderd wordt door de Vlaamse taxiregelgeving en de taxireglementering van de gemeente Zaventem.
De volgende stap was om na te gaan of de verschillende regelgevingen wel voldeden aan het Europees recht. Het Europees Hof van Justitie oordeelde immers dat maatregelen die de gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk maken alleen kunnen indien zij niet discrimineren, nodig zijn voor het algemeen belang, geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen en proportioneel zijn. In een lang en uitgebreid gemotiveerd vonnis komt de stakingsrechter nu tot de conclusie dat de verschillende regelgevingen de toets aan het Europees recht niet doorstaan.
Uber had ook een tegenvordering ingesteld maar ook die wordt afgewezen.

bron: Belga