Beschuldigingen van onregelmatigheden in medisch toezicht spoorpersoneel

Beschuldigingen van onregelmatigheden in medisch toezicht spoorpersoneel

Een arts die werkte bij de dienst voor preventie en bescherming op het werk van het spoorpersoneel (CPS) en na vier maanden is ontslagen, heeft een formele klacht ingediend bij de Orde der artsen en bij de Privacycommissie. Hij hekelt ernstige tekortkomingen en ongeregeldheden bij de dienst, zo schrijft de krant L’Echo vandaag. De dokter, Geert Seynaeve, was verantwoordelijk voor het departement medisch toezicht en certificering binnen de CPS. Hij stuurde een brief naar de CEO’s van NMBS en Infrabel, en verantwoordelijken van CPS, om aan de alarmbel te trekken. Het bestaan van abnormale praktijken wordt ook bevestigd door een andere werknemer die voor “dringende redenen” is ontslagen na enkele weken: professor Claude Archer, aldus de krant. Het gaat om schendingen van het medisch geheim, aldus dokter Seynaeve, maar ook afgeknotte cijfers die door de CPS aan NMBS en Infrabel worden gecommuniceerd, over spoorwerkers die al dan niet geschikt zijn voor de functie waarvoor ze zijn bedoeld. De database zou niet betrouwbaar zijn en de CPS zou niet onafhankelijk genoeg zijn ten opzichte van de NMBS-groep. Het medisch toezicht van het spoorpersoneel vertoont lacunes, klinkt het. Archer en Seynaeve zeggen beiden aan de deur te zijn gezet na op de onregelmatigheden te hebben gewezen.

bron: Belga