Bourgeois wil regels vergoedingen dochterondernemingen aanscherpen

Bourgeois wil regels vergoedingen dochterondernemingen aanscherpen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil nagaan of er decretaal een “aanscherping” kan komen van de regels rond vergoedingen bij dochterbedrijven van intercommunales. Dat zegt de regeringsleider in een reactie op de heisa rond Publipart, die de Gentse politiek afgelopen weekend op haar grondvesten deed daveren. Ook wil Bourgeois een blik werpen op de vergoedingen van directieleden van intercommunales. Er bestaan duidelijke, decretaal vastgelegde regels voor de vergoedingen bij intercommunales. Maar als die dochtervennootschappen oprichten, of zelfs een dochter van een dochtervennootschap, vallen die buiten de regels voor de presentiegelden rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De Vlaams minister-president wil nagaan of ook voor die dochtervennootschappen een aanscherping van de regels mogelijk is.

Hij merkt op dat momenteel vooral wordt gekeken naar de vergoedingen van politici in de raden van bestuur. Bourgeois wil echter ook een blik werpen op de vergoedingen voor directieleden. “Ik hoor dat men daar veel verder gaat dan de minister-presidentnorm die geldt voor al onze entiteiten”, aldus de regeringsleider. Die norm is een maximumverloning voor topmanagers bij de Vlaamse overheid.

Voorts wijst de minister-president op een “anomalie”. Zo bepaalt een federale programmawet uit 1994 dat gemeenten mogen participeren in energiebedrijven – zoals Publipart -, maar daardoor vallen ze niet onder de Vlaamse controle op de intercommunales. Bourgeois wil dat de gewesten bijvoorbeeld meer vat kunnen hebben op de organisatie en controle.

Meer algemeen lanceert de minister-president een oproep richting gemeenteraadsleden om wat scherper hun controlerecht uit te voeren. Hij verwijst daarbij naar de verslagen van algemene vergaderingen van intercommunales die langs de gemeenteraad moeten. “Mijn ervaring is dat die punten helaas vaak heel snel passeren”, zegt Bourgeois. Hij geeft zelf aan dat het om de gemeentelijke democratie gaat, maar noemt de affaire niettemin een “wake-upcall”.

bron: Belga