Aantal Belgen dat schenkt aan goede doel blijft stabiel

Het bedrag dat Belgen schenken aan het goede doel blijft min of meer stabiel. Uit cijfers van de FOD Financiën blijkt dat het totaalbedrag van aftrekbare giften licht steeg van 208,3 miljoen euro in aanslagjaar 2014 tot 209,8 miljoen euro in aanslagjaar 2015, of een stijging van 0,7 procent. Het aantal belastingplichtingen dat giften aangaf daalde dan weer met 0,3 procent, of van 728.000 tot 726.000. Wie minstens 40 euro aan een erkende instelling doneert, kan daarvan via een belastingvermindering 45 procent terugkrijgen. In het aanslagjaar 2014 was er nog een meer uitgesproken stijging: toen steeg het aantal belastingplichtigen met 12,8 procent ten opzichte van aanslagjaar 2013, toen het nog ging om 645.000 belastingplichtigen. Het totaalbedrag lag zelfs 20,7 procent hoger dan de 170,6 miljoen euro uit 2013.
Van de giften die belastingplichtigen aangaven in 2015 recupereren ze 94,4 miljoen euro.

bron: Belga