Oppositiepartijen kondigen interpellaties aan op Gentse gemeenteraad

De Gentse oppositiepartijen N-VA, CD&V en Vlaams Belang interpelleren de bestuurscoalitie op de komende gemeenteraad over het belang van de stad in Publipart. De twee schepenen die namens de stad in die financiële holding gemandateerd zijn, reageren in de loop van vandaag. Woensdagavond raakte bekend dat de semi-publieke holding Publipart twee miljoen euro verloor aan de val van Optima. De nieuwssite Apache beschreef dan weer in welke bedrijven en fondsen Publipart participeert of investeert, welke politici gemandateerd zijn en wat ze daarvoor ontvangen. In haar weekendkrant zocht Het Laatste Nieuws uit welke aandelen en obligaties er die fondsen zitten, een aantal daarvan blijkt controversieel te zijn.

Siegfried Bracke (N-VA), fractieleider van de grootste oppositiepartij van de stad, merkt in een blogpost op dat een “Optima-bis-commissie” is aangewezen. “In de Optimacommissie is bij herhaling gezegd dat er tussen de stad en Optima geen link was”, schrijft Siegfried Bracke. “Blijkt dus wel zo te zijn: Publipart heeft er veel geld aan verloren.” Bracke eist een “algehele transparantie”.

CD&V-fractieleider Veli Yüksel kondigt ook een interpellatie aan. “We eisen een volledige transparantie. De hele constructie is een paarse constructie en we vragen dat alle intercommunales en vergoedingen en mandatarissen van de stad die daarin zitten, tegen het licht te houden. Waar gaat het hier in godsnaam over? De graaicultuur komt in de buurt en dat moet stoppen. We pleiten voor een propere politiek met propere handen.”

Vlaams Belang eist dan weer dat de stad zich uit de structuur terugtrekt. De partij wil “volledige klaarheid” over de constructie en zegt de meerderheid daarover ook te interpelleren. “Niet alleen wordt in deze constructie opnieuw de ons-kent-ons mentaliteit uit het Optimadossier bevestigt, deze zaak staat ook symbool voor de niet-transparante graaicultuur waarvan we dachten dat enkel de PS in Wallonië hiervoor symbool stond”, zegt fractieleider Johan Deckmyn.

PVDA, die geen verkozenen heeft in de gemeenteraad, wijst op het bestuursakkoord waarin staat dat de stad voor ethische beleggingen kiest. De middelen die nu in de klassieke energiesector geïnvesteerd worden, gaan beter naar een “stedelijk, 100 pct groen, energiebedrijf onder democratische controle van de burgers”, zegt lijsttrekker en PVDA-energiespecialist Tom De Meester. PVDA roept de betrokken schepenen op hun Publipartvergoedingen aan projecten tegen kinderarmoede te schenken.

De Gentse schepenen die gemandateerd zijn in Publifin, reageren in de loop van de dag. Volledigheidshalve moet wel gemeld worden dat de stad eerder al besliste om zich uit de bovenliggende structuur (Publilec) te stappen, en dat gebeurde ook deels, maar de uitstap zou juridisch complex zijn.

bron: Belga