Leeflonen bewijzen dat het slechte kant op gaat met armoede

Leeflonen bewijzen dat het slechte kant op gaat met armoede

De nieuwe cijfers over het aantal leefloners in Vlaanderen wijzen erop dat het niet de goede kant opgaat met de armoede in Vlaanderen. Dat is donderdag te horen bij het Netwerk tegen Armoede. Vlaanderen wordt geconfronteerd met de grootste stijging van het aantal leefloners sinds de invoering van het huidige systeem in 2003, blijkt uit nieuwe gegevens van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie. Zowat een derde van de stijging is te wijten aan de nasleep van de vluchtelingencrisis, de overige twee derden moeten bij andere problemen worden gezocht.

Volgens het Netwerk tegen Armoede is het leefloon een goede indicator voor armoede. “Wie van een leefloon moet leven verkeert nu eenmaal in armoede, omdat het uitgekeerde bedrag onder de armoedegrens ligt. En de som je nodig hebt om menswaardig te leven ligt zelfs nog hoger dan de Europese armoededrempel”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert.

Op het terrein is te zien dat het de verkeerde richting uitgaat met de armoede in Vlaanderen. “We zien steeds meer mensen met problemen, dat blijkt ook uit onder meer de cijfers van de voedselbanken, uit de kinderarmoedecijfers van Kind & Gezin… Het is wat onbegrijpelijk dat Vlaams minister Liesbeth Homans teruggrijpt naar cijfers uit 2014 terwijl er recentere indicatoren beschikbaar zijn”, zegt Vanhauwaert.

Om het probleem ten gronde op te lossen verwacht het Netwerk tegen Armoede dat de uitkeringen tot boven de armoedegrens worden opgetrokken. “De Vlaamse regering kan via de woonbonus en de kinderbijslag steviger keuzes maken om in te zetten op armoedebestrijding.”

bron: Belga