Peeters vindt herlancering debat over automatische indexering niet “verstandig”

Peeters vindt herlancering debat over automatische indexering niet "verstandig"

Kris Peeters (CD&V), minister van Werk en Economie, zegt in een interview met L’Echo dat het hem niet “verstandig” lijkt om het debat over de automatische indexering van de lonen opnieuw te lanceren. Die indexering blijft kritiek oogsten bij de werkgevers, ondanks groen licht voor het interprofessioneel akkoord 2017-2018. “Er zijn andere, meer pertinente kwesties”, aldus de vicepremier. “Zoals die over de inflatie. Ik heb aan een groep experten gevraagd om zich te buigen over de dienstensector: hoe kan het dat in België de inflatie hoger is dan in onze buurlanden?” Peeters, die de resultaten verwacht tussen nu en “eind februari, begin maart” zegt dat andere cruciale dossiers “de barema’s en anciënniteit” zijn. “Het is tijd om de relatie tussen lonen en anciënniteit naar de twintigste eeuw te halen. We gaan proberen het sociaal debat op dat punt te stimuleren.”

bron: Belga