“Ieren en Noord-Ieren moeten na Brexit vrij kunnen blijven reizen”

Ieren en Noord-Ieren moeten na Brexit vrij kunnen blijven reizen

De Britse regering heeft haar langverwachte witboek over de Brexit ingediend in het parlement. In het 77 pagina’s tellende document zetten premier Theresa May en haar ministers hun strategie uiteen voor de Britse terugtrekking uit de Europese Unie. Veel nieuws valt er in het document niet te rapen, maar May en co zeggen wel dat het niet de bedoeling is dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland opnieuw een echte scheidslijn wordt. “Britten en Ieren moeten vrij heen-en-weer kunnen blijven reizen, noord-zuid en oost-west.” Het witboek herhaalt de reeds bekende grote principes, bijvoorbeeld dat het bedoeling is dat de Britten opnieuw de volledige controle krijgen over de migratie naar hun land. Die strengere immigratieregels mogen er evenwel niet toe leiden dat de grens tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland een fysieke afscheiding wordt die voor nieuwe problemen zorgt tussen protestanten en katholieken.

“We willen de mogelijkheid om vrij tussen het VK en Ierland te reizen, noord-zuid en oost-west, beschermen. We erkennen het bijzondere belang hiervan voor het dagelijkse leven van de mensen”, leest het witboek. May wil de “integriteit” van het Britse immigratiesysteem beschermen, maar wil ook op zoek gaan naar een praktische oplossing voor het behoud van het ‘gemeenschappelijk reisgebied’ tussen de twee landen.

Hoe de toekomst eruit zal zien voor EU-burgers die in Groot-Brittannië verblijven, weet May nog niet. Maar om de overgang naar de nog te onderhandelen afspraken te vergemakkelijken, is ze wel bereid een overgangsperiode te voorzien. “Die moet bedrijven en particulieren genoeg tijd geven om de nieuwe afspraken te plannen en voor te bereiden.”

bron: Belga