Koning Filip is opvallend scherp voor Trump en Brexit

Koning Filip is opvallend scherp voor Trump en Brexit
Belga / B. Doppagne

Tijdens zijn nieuwjaarsboodschap stelde koning Filip zich kritisch op tegen de Amerikaanse president Donald Trump en de keuze voor een Brexit. “Ze lijken de loop van de geschiedenis te willen keren.”

Hij noemde de twee landen niet bij naam, maar tussen de lijnen van zijn nieuwjaarstoespraak door was koning Filip duidelijk: hij heeft geen hoge dunk van de nieuwbakken Amerikaanse president Trump en de keuze van de Britten om de Europese Unie te verlaten.

“Het jaar 2016 zullen we ons voor altijd herinneren als het jaar waarin twee grote bevriende landen beslisten om hun beleid voortaan voornamelijk op zichzelf te richten”, stelde de vorst. Met de keuze om de Europese Unie te verlaten en de verkiezing van Donald Trump “lijken” de VS en Groot-Brittannië “de loop van de geschiedenis om te willen keren. Dit staat haaks op hun eigen traditie van openheid en vrijgevigheid, van het aansluiten bij onze gemeenschappelijke droom en engagement”.

“We zullen er niet in slagen het vertrouwen te herstellen door de klok terug te draaien. En ook niet door het optrekken van muren”, waarschuwde koning Filip. “We zullen er wel in slagen door duidelijk en naar waarheid te durven zeggen waar het op staat, en door samen concrete daden te stellen als antwoord op de uitdagingen van ons land en die van de rest van de wereld”.