Regering-May legt wetsontwerp over activering artikel 50 neer

Regering-May legt wetsontwerp over activering artikel 50 neer

De Britse regering heeft donderdag een wetsontwerp in het parlement neergelegd dat haar de machtiging moet geven artikel 50 van het Europees verdrag in te roepen. Zo kan premier Theresa May de andere Europese leiders er formeel van op de hoogte brengen dat het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat en kunnen de Brexit-onderhandelingen van start gaan. May en haar ministers gingen ervan uit dat ze op eigen houtje de Brexit in gang konden steken, maar het Hooggerechtshof stak daar dinsdag een stokje voor. Het is het parlement dat moet beslissen over de activering van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon. Daarom dient de regering nu een wetsontwerp in dat dit euvel verhelpt.

Het ontwerp telt maar twee zinnen. Het was al eerder aangekondigd dat May voor een kort en helder geformuleerd wetsontwerp zou kiezen, zodat de parlementsleden het niet nodig zouden vinden het te amenderen. Anders zou May haar timing in gevaar kunnen zien komen.

De Britse premier wil voor eind maart artikel 50 inroepen. Ondanks het vonnis van het Hooggerechtshof blijft ze aan die deadline vasthouden. De daaropvolgende onderhandelingen met de EU over de Brexit moeten binnen de twee jaar afgerond worden.

bron: Belga