Informatiefase fijn stof afgelopen, geen overschrijdingen meer verwacht

Informatiefase fijn stof afgelopen

De informatiefase voor fijn stof die sinds zondag van kracht was, is beëindigd. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) meldt dat vandaag en de komende dagen geen overschrijdingen van de informatiedrempel meer worden verwacht. De 24-uurgemiddelde fijnstofconcentraties zijn in de drie gewesten gedaald tot onder de informatiedrempel van 50 µg/m³, zo meldt Ircel. In Vlaanderen bedroeg de gemeten concentratie om 8 uur 45 µg/m³. Dat was 31 µg/m³ in Wallonië en 30 µg/m³ in Brussel.

bron: Belga