Dit zijn de meest en minst corrupte landen

EPA / S. Price

België is het op veertien na minst corrupte land ter wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van Transparancy International.

De organisatie maakt elk jaar een lijst van de curruptie in de publieke sector in 176 landen. De lijst toont aan dat er een duidelijk verband is tussen welvaart en transparantie in zaken doen. Verder blijkt ook dat er in de rijke landen doorgaans minder corruptie is.

Populisme

Bovendien voeden corruptie en sociale ongelijkheid elkaar, aldus de in Berlijn gevestigde organisatie. Beide zorgen voor ontgoocheling in de politiek waardoor er een voedingsbodem wordt gecreëerd voor populistische politici, die het probleem alleen maar verergeren. Zo’n 69% van de 176 landen op de Corruption Perceptions Index 2016 scoorden onder 50 punten op een schaal van 0 (erg corrupt) tot 100 (niet corrupt). Hoog scorende landen delen eigenschappen van openbaarheid van bestuur, persvrijheid, civiele vrijheden en onafhankelijke gerechtelijke systemen. België staat net als voorgaande jaren op een vijftiende plaats in de top twintig. Landen in onrustige regio’s zoals het Midden-Oosten, zijn het meest gedaald op de index.

Politiek kantje

“In landen met populistische of autocratische leiders wordt de democratie vaak op een lager pitje gezet”, zegt José Ugáz, voorzitter van Transparancy International, die als doel heeft wereldwijd corruptie te bestrijden. “In plaats van vriendjeskapitalisme aan te pakken, voeren zulke leiders doorgaans nog ergere vormen van corrupte systemen in”, aldus Ugáz. “Alleen wanneer er vrijheid van meningsuiting, transparantie in alle politieke processen en sterke democratische instellingen zijn, kunnen het maatschappelijk middenveld en de media de machthebbers verantwoordelijk houden en corruptie succesvol bestrijden.”

Meest corrupt

  1. Somalië
  2. Zuid-Soedan
  3. Noord-Korea
  4. Syrië
  5. Jemen

Minst corrupt

  1. Denemarken
  2. Nieuw-Zeeland
  3. Finland
  4. Zweden
  5. Zwitserland