Schauvliege verhoogt bosbehoudsbijdrage tot 3,5 euro per vierkante meter

De Vlaamse regering verhoogt de bosbehoudsbijdrage, de compensatie die wie een bos kapt moet betalen zodat er elders een bos kan worden aangelegd. De bijdrage zal nu 3,5 euro per vierkante meter bedragen, zegt minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). In Vlaanderen is ontbossing gekoppeld aan een verplichte compensatie. Dat kan gebeuren in natura (en is verplicht voor ontbossingen groter dan 3 hectare) of via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het boscompensatiefonds. Met de middelen uit dat fonds koopt de Vlaamse overheid vervolgens gronden aan, die zij bebost ter compensatie van de vergunde ontbossingen. Het voorbije jaar werd op die manier voor 10,2 miljoen euro grond verworven, samen goed voor 215 hectare nieuwe bebossing, zegt minister Schauvliege.

Begin juli had de Vlaamse regering al principieel beslist om de bosbehoudsbijdrage aan te passen, zodat het boscompensatiefonds beter in staat zal zijn de bosoppervlakte op peil te houden. Het bedrag, dat oorspronkelijk 120 Belgische frank (of 2,97 euro) per vierkante meter bedroeg, werd in 2001 door de toenmalige Vlaamse regering verlaagd tot 80 Belgische frank (of 1,98 euro).

Na advies wordt dat bedrag nu bijgesteld naar 3,5 euro per vierkante meter. “Ik wil het Vlaamse bosareaal versterken met kwaliteitsvolle bebossingsprojecten. Daarom heb ik de bosbehoudsbijdrage verhoogd, zodat er extra geld beschikbaar is voor grondverwerving en bebossing in Vlaanderen”, zegt minister Schauvliege.

bron: Belga